Ajankohtaista

Liikunta tekee hyvää!

 

Syksyn lähestyessä on aika taas palata arjen rutiineihin.

Rutiini sanana saatetaan joskus yhdistää yksitoikkoiseen elämään. Mielikuva on kuitenkin harhaanjohtava, sillä rutiinit itse asiassa auttavat vapauttamaan
energiaa. Lapset rakastavat rutiineja, koska ne parhaimmillaan lisäävät turvallisuuden tunnetta, mutta myös aikuisille rutiinit tuovat tunteen elämänhallinnasta. Tehokkaat ja toimivat rutiinit säästävät myös aikaa.

Liikunta osaksi arjen rutiineja

Säännöllisellä liikunnalla on lukuisia eri terveysvaikutuksia, lähes kaikkien elintoimintojemme kannalta säännöllinen liikkuminen on tärkeää. Liikunnan terveysvaikutukset kohdistuvat mm.sydän -ja verenkiertoelimistöön, lihaksistoon, hermostoon, aineenvaihduntaan, luustoon, niveliin sekä mielialaan ja henkiseen vireyteen.

Vahvaa näyttöä liikunnan hyödyistä myös kroonisesti sairailla

Tuoreen tutkimustiedon mukaan myös monet kroonisesti sairaat hyötyvät liikunnasta. Kestävyysharjoittelu, voimaharjoittelu ja sairauden mukaan kohdistettu terapeuttinen harjoittelu vaikuttavat positiivisesti kroonisesti sairaiden fyysiseen toimintakykyyn. Jyväskylän yliopistossa tehdyssä laajassa julkaistun tutkimustiedon analyysissa tarkasteltiin liikuntahoitojen vaikutusta yli kahteenkymmeneen yleisimpään krooniseen sairauteen, kuten nivelrikkoon, nivelreumaan, sepelvaltimotautiin, sydämen vajaatoimintaan, tyypin 2 diabetekseen, syöpäsairauksiin ja Alzheimerin tautiin.

Liikuntaharjoittelulla todettiin olleen positiivinen vaikutus noin 85 prosenttiin tutkituista fyysisen toimintakyvyn mittareista, kuten kuuden minuutin  kävelytestiin ja jalkojen maksimivoimatestiin. Liikuntaharjoittelu osoittautui myös turvalliseksi kroonisesti sairaille potilaille. Minkään sairauden tai liikuntaharjoitusmuodon kohdalla ei havaittu enempää haittavaikutuksia kuin kontrolliryhmissä.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan kansainvälisessä British Journal of Sports Medicine-julkaisussa.

Elämäntapamuutokset vaativat uusien rutiinien luomista ja juurruttamista omaan toimintaan. Kannattaakin edetä pienin askelin ja toistaa uutta asiaa niin kauan, että se alkaa sujua kuin itsestään.

Apteekki tukee Sinua muutoksessa