YRITYS

ARVOT

Vaajakosken apteekissa olemme yhteisiksi toimintaamme ohjaaviksi arvoiksi sopineet:

PALVELUALTTIUS

Palvelemme kaikkia asiakkaitamme ystävällisesti ja asiakasta kuunnellen. Apteekkimme on asiakasta varten.

HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ

Ilo ja positiivinen asenne luo työpaikallemme hyvän ”me-hengen”. Arvostamme työtämme ja työkavereitamme.

TURVALLINEN TULEVAISUUS

Perustuu toiminnan jatkuvaan seurantaan ja kehittämiseen sekä muutosten ennakointiin.

UUSI AALTO

Jokainen on sitoutunut kehittämään ammattitaitoaan ja etsimään ennakkoluulottomasti ”uusia aaltoja”, uudenlaisia tapoja toimia.

 

MISSIO

Uuden aallon lähiapteekki – hyvinvoinnin edelläkävijä.

 

VAAJAKOSKEN APTEEKIN YMPÄRISTÖSUUNNITELMA

Vaajakosken apteekin ympäristöpolitiikan tavoitteena on sitoutuminen ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen sekä lainsäädännön ja muiden määräysten noudattamiseen. Sitoudumme hoitamaan ympäristöasioita ympäristösuunnitelmamme kautta. Vaajalan kauppakeskus, jossa apteekkimme sijaitsee, on suunniteltu energiatehokkaaksi jo rakennusvaiheessa. Apteekin henkilökunta tiedostaa toimintamme aiheuttamat ympäristövaikutukset ja huomioi ne asettamalla ympäristösuojelullisia päämääriä ja tavoitteita. Näiden tavoitteiden toteutumista seurataan toiminnoittain ja niitä arvioidaan vuosittain sisäisissä auditoinneissa. Kiinnitämme myös huomiota henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden ympäristötietoisuuteen.

Vaajakosken apteekin ympäristösuunnitelmassa huomioidaan kaikki apteekin toiminnot. Apteekin toiminnan kannalta merkittävimmät ympäristönäkökohdat liittyvät

Energiankulutukseen

Varastonhallintaan

Jätteiden käsittelyyn ja lajitteluun

Kuljetuksiin

Siivoukseen

Olemme asettaneet jokaiselle osa-alueelle ympäristötavoitteet, joiden toteutumista seurataan ja vaikutuksia mitataan.

 


VAAJAKOSKEN APTEEKILLE LAATU- JA YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI 6.11.2015

Lue lisää tästä Sertifikaatit

 


Harjoittelupaikat

Vaajakosken apteekki toimii opetusapteekkina, joten meillä on vuosittain myös farmaseutiksi, proviisoriksi tai lääkealan työntekijöiksi opiskelevia henkilöitä suorittamassa opintoihinsa kuuluvaa pakollista harjoittelua. Otamme myös yläasteikäisiä koululaisia TET-harjoitteluun.
Otamme farmasian opiskelijoita ensimmäiselle tai toiselle opetusapteekkiharjoittelujaksolle pääsääntöisesti yhden harjoittelijan kevääksi ja yhden syksyksi. Jos olet kiinnostunut harjoittelusta apteekissamme, lähetä kirjallinen hakemus.

– Haku syksyllä 2020 suoritettavaan harjoitteluun 1.3.2020 mennessä. Harjoittelupaikat päätetään 31.3.2020 mennessä.
– Haku keväällä 2021 suoritettavaan harjoitteluun 1.9.2020 mennessä. Harjoittelupaikat päätetään 30.9.2020 mennessä.
Liitä vapaamuotoiseen hakemukseen ansioluettelosi. Hakemusten perusteella kutsumme osan hakijoista haastatteluun. Laita sähköpostia osoitteeseen vaajakosken.apteekki@apteekit.net